Inhoudsopgave
roofvogels

Zwartkop

Sylvia atricapilla
© sevcikphoto.com

Zwartkop (man)
(Sylvia atricapilla)

De zwartkop is een zangvogel uit de familie van de grasmussen.

Het is een algemene zomergast en overwintert hier in toenemende mate. De meeste echter overwinteren in Zuid-Engeland, Ierland, West-Frankrijk en rond de Middellandse Zee. In Nederland en België zijn ze te zien vanaf april.

Zwartkoppen zijn te herkennen aan de zwarte kruin (mannetje) of bruine kruin (vrouwtje). De zang lijkt sterk op die van Tuinfluiter, maar eindigt in rustige, luide en heldere fluittonen.

Ze leven onder andere in loofbossen, parken en grote tuinen en ze eten insecten en bessen.
zwartkop vrouw

© Vogelartinfo GFDL 1.2 Link
Zwartkop vrouw, herkenbaar aan de bruine kruin

bezoek ook eens

Het vrouwtje legt 2-7 eieren in het nest dat ze vaak in de omgeving van struikgewas bouwen.

De eieren worden in ongeveer 11 dagen uitgebroed. Na ongeveer 12 dagen verlaten de jongen het nest en worden dan nog enkele weken gevoerd voordat ze zelfstandig zijn.


zwartkoppen jongen in nest
Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid. Van mus, Merel en Koolmees tot aan de meer zeldzame vogelsoorten.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved