Inhoudsopgave
techniek en Dhz
mengen en roeren
Wees voorzichtig met chemische stoffen. Lees!

Allerlei, van bloemen tot ketelsteen

Bloemen vers houden

De bloemen worden 's morgens vroeg of 's avonds laat met een scherp mes afgesneden, een glad afgesneden steel zuigt het water veel beter op. Bovendien snijdt men de steel schuin af, zodat de stelen zich op den bodem van de bloemenvaas niet af kunnen sluiten. De bladeren die in de vaas of in het water zouden komen worden afgesneden. Het bloeistadium waarin de bloemen moeten zijn, hangt van de soort af en is zeer verschillend. Onmiddellijk nadat de bloemen gesneden zijn zet men ze zo diep mogelijk in het water. Eerst dan kunnen ze gebonden en eventueel verzonden worden.

Snijbloemen mogen nooit in de felle zon staan. Indien mogelijk houdt men het vertrek flink vochtig, de temperatuur laag, ongeveer 7℃. Gedurende de nacht mag het vertrek nog koeler worden.

De bloemenvazen mogen geen nauwe hals hebben, de lucht moet tussen de stengels en bij het water kunnen komen. De bloemen hebben iederen dag vers water nodig. Tevens worden de stengels iedere dag iets ingekort, de verse snijwond laat veel beter en meer water door.

Bloemen die beginnen te verwelken kan men opfrissen door in het water een half tablet aspirine op te lossen. Verder worden ze weer frisser door ze 10 uur zo diep mogelijk in koud water te dompelen. Hiernaast zet men ze ook wel alleen met de stengels een half uur in heet water (niet kokend) in het donker en zet ze hierna weer in koud water.

Het kleuren van kunstbloemen

In veel gevallen wordt het materiaal, katoen, zijde of kunstzijde, voor het uitknippen of uitstansen geverfd. Hierbij kan men òf eerst verven en dan appreteren òf men voegt de kleurstof aan het stijfselbad toe. Men kan ook het materiaal stijven en uitknippen, hierna dompelt men de bloemen dan in de kleurstofoplossing. Men gebruikt direct vervende kleurstoffen, als Auramine, Rhodamine, patentblauw en brillantgroen, de kleurstoffen die bij het verven van katoen en zijde reeds genoemd werden. Gewoonlijk neemt men een zeer geconcentreerde oplossing om het kleuren zeer snel te doen geschieden en om de kleur zeer intensief te maken. Voor het vlugge drogen lost men de kleurstoffen op in een mengsel van gelijke delen water en alcohol.
HEBBEN

Gekleurd water

Men vult hiermee flessen, die bijvoorbeeld in etalages in de zon komen te staan. De vloeistof, die in werkelijkheid in de flessen moest zijn, bederft in de meeste gevallen en wordt door gekleurd water vervangen. De kleur moet natuurlijk absoluut lichtecht zijn.
- Amethist:
Natriumsalicylaat 10
g
Ferrichloride 2
dl
Water 10
l
- Blauw:
Koperssulfaat 120
g
Ammoniak zoveel tot het neerslag weer opgelost is.
Water 10
l
- Groen:
Nikkelsulfaat 100
g
Zwavelzuur 200
g
Water 10
l
- Helder rood:
Kaliumbichromaat 500
g
Zwavelzuur 500
g
Water 10
l
- Roze
Orseille 60
g
Water 300
gt
Enige dagen laten trekken, filtreren en verdunnen, iets ammoniak toevoegen.
- Oranje
Kaliumbichromaat 500
g
Salpeterzuur 250
g
Water 10
l
water-kleurstof-geel
Waterkleurstof

Radiatorenkit

Lijnmeel 100
dl
Aluminiumpoeder 1-2
dl
De beide stoffen worden droog intensief gemengd en voor het gebruik aan het water toegevoegd.

Ultraviolet filter

Een oplossing van 2 % natriumnitriet in een laag van 1cm dik, bv. tussen twee glazen platen.

Hout conserveren

Impregneren met:


Natriumfluoride 2
dl
Water 98
dl

Röntgenstralenscherm
(fluorescerend)

Natriumwolframaat 29
dl
Calciumchloride 11
dl
Natriumchloride 58
dl

Ketelsteen verwijderen

Van koper en messing met 10-pcts zoutzuur, van aluminium en tin met 5- tot 10-pcts oxaalzuur, van zink en gegalvaniseerd met 15-pcts azijnzuur.

Anti-ketelsteenmiddel

Gecalcineerde soda 87
dl
Trinatriumfosfaat 10
dl
Stijfsel 1
dl
Tannine 2
dl
ketelsteen
Ketelsteen

Algen vernietigen

In een zwembassin kan men de hinderlijke algen absoluut vernietigen door aan het water kopersulfaat toe te voegen. Men neemt op 2000 m² water 1 kg kopersulfaat. Het kopersulfaat doet men in een zakie en trekt dit door het water tot het zout opgelost is.

Balsemvloeistoffen

- Recept no. 1.
Glycerine 250
dl
Formaldehyde 1565
dl
Kaliumnitraat 150
dl
Borax 40
dl
Boorzuur 120
dl
Roode kleurstof 1
dl
Water 2800
dl

- Recept no. 2.
Thymol 1
dl
Alcohol 15
dl
Glycerine 300
dl
Water 150
dl

Biologische fixeervloeistof

Alcohol 60 % 100
dl
Salpeterzuur 1,42 4 ,5 dl
Ether 3 ,5 dl
Cuprinitraat 2
dl
Paranitrofenol 5
dl
De oplossing is zeer goed houdbaar, dringt echter langzaam in de preparaten binnen. De preparaten blijven in 7O-pcts alcohol zacht.
- Oplossing A:
Gedestilleerd water 100
dl
Salpeterzuur 1,42 17
dl
Cuprinitraat 8
dl
- Oplossing B:
Alcohol 80% 92
dl
Carbolzuur (zuiver) 4
dl
Ether 4
dl
De beide oplossingen zijn houdbaar. Het mengsel wordt iedere keer kort voor het gebruik vers gemaakt. Men mengt 1 dl oplossing A met 3 dl oplossing B.
Na het fixeren worden de preparaten met 7O-pcts alcohol uitgewassen.

Vorstzekere radiatorenvloeistoffen

Bij de volgende temperaturen moet de oplossing het voorgeschreven soortelijk gewicht hebben.

-12℃ -17℃ -23℃ -28℃ -33℃
Spiritus 0,986 0,959 0,950 0,942 0,921
Glycerine 1,090 1,112 1,131 1,147 1,158
Glycol 1,038 1,048 1,056 1,064 1,069
Men mengt één van de drie genoemde stoffen met het koelwater tot men een vloeistof met één van de aangegeven soortelijke gewichten verkregen heeft. Deze vloeistof bevriest dan bij de boven de kolom staande temperatuur en kan dus tot deze temperatuur gebruikt worden.
pontiac-classic-car
Pontiac Classic Car

Niet bevriezende vloeistof

Spiritus 50
dl
Methanol 10
dl
Glycerine 30 ,7 dl
Water 10
dl

Remvoering

Rubber (crêpe) 14
dl
Loodglit 10
dl
Zwaarspaat 34
dl
Zinkoxyde 5
dl
Carbon black 3
dl
Graphiet 4
dl
Zwavel 4
dl
Asbestkoord 12
dl
Koperdraad 14
dl

Glas boren

Men neemt een boor van goed hard staal en houdt bij het boren vochtig met een verzadigde oplossing van kamfer in terpentijnolie.

Fietsbanden dicht houden

Bentoniet 100
dl
Magnesiumoxyde 2
dl
Asbestvezels 50
dl
Water tot een dunne pap.

Verf voor batterijpolen

Diglycolstearaat 10
dl
Water 300
dl
Graphiet 30
dl

Koudmakend mengsel

Ammoniumsulfocyanaat 230
dl
Ammoniumchloride 30
dl
Water 300
dl

De temperatuur daalt hierbij van +15 tot -19C.

Ketelsteen in radiatoren

Men kan alle aanbakkingen in radiatoren verwijderen door in het koelwater 1 % trinatriumfosfaat op te lossen. Men laat den motor zo lang lopen, tot alles los is. Hierna spoelt men met schoon water alles weg.

Vaste spiritus

Spiritus 750
dl
Stearinezuur 60
dl
Natriumhydroxyde 14
dl

Het zuur wordt in de helft van de spiritus opgelost, de loog in de rest en dan voegt men de warme oplossingen bij elkaar.

Motorbrandstof met alcohol

Spiritus 15
dl
Benzol 20
dl
Benzine 65
dl

Radeergom kunstmatig

Maiskiemolie 2000
dl
Magnesiumoxyde 75
dl
Chloorzwavel 500
dl
Puimsteenpoeder 700
dl
Men mengt de olie zorgvuldig met het magnesiumoxyde en het puimsteenpoeder. Hierna voegt men langzamerhand de helft van de chloorzwavel bij de olie, zodanig dat de temperatuur niet hoger komt dan 32℃. Het mengsel laat men nu 12 uren staan en voegt nu eveneens onder goed roeren en zeer voorzichtig de rest van de chloorzwavel toe. De massa wordt nu in houten vormen uitgegoten, de verkregen staven worden op maat gesneden.

Papierhygrometer

Men drenkt wit filtreerpapier met de volgende oplossing:
Cobaltchloride 10 dl
Natriumchloride 15 dl
Arabische gom 7 dl
Calciumchloride 5 dl
Water 90 dl

Nu betekent:
helderrood regen
bleekrood zeer vochtig
blauw-rood vochtig
lavendelblauw droog
blauw zeer droog
fischer-hygrometer-en-thermometer

Calciumchloride voor het drogen van gassen

Het gewone calciumchloride vervloeit wanneer het een bepaalde hoeveelheid water opgenomen heeft. Om dit te vermijden laat men het door houtskool opnemen. Hiertoe drenkt men gewone houtskool in kleine stukjes met een verzadigde oplossing van calciumchloride, het beste in vacuum. Hierna droogt men de houtskool bij 200 tot 250°C. De kool heeft hierbij ongeveer het eigen gewicht aan calciumchloride opgenomen en kan overal in de plaats van het gewone calciumchloride gebruikt worden.

Wanneer de houtskool nat begint te worden, dus water uit gaat zweten, moet ze geregenereerd worden, hetgeen geschiedt door de geïmpregneerde houtskool weer op 200 tot 250°C te verhitten.

Melkvaten reinigen

Soda 100
dl
Natriumsulfaat 10
dl
 of:
Natronloog 38° Bé 100
dl
Natriumsulfiet 10
dl
De levensduur van de tinlaag wordt, vergeleken bij het schoonspoelen met soda of loog alleen, ongeveer het tienvoudige.

Paaseieren kleuren

Blauw:
Marineblauw 2
dl
Citroenzuur 20
dl
Dextrine 60
dl

Donkerbruin
Vesuvine 30
dl
Citroenzuur 20
dl
Dextrine 30
dl

Groen:
Brillantgroen 15
dl
Citroenzuur 10
dl
Dextrine 60
dl

Oranje:
Azo-oranje 5
dl
Citroenzuur 10
dl
Dextrine 75
dl

Geel
Naftol geel 15
dl
Citroenzuur 20
dl
Dextrine 75
dl

Rood
Diamantfuchsine 2
dl
Citroenzuur 10
dl
Dextrine 75
dl

Roze:
Eosine 5
dl
Dextrine 90
dl

Violet:
Methylviolet 2
dl
Citroenzuur 10
dl
Dextrine 75
dl

Gipsafgietsels watervast impregneren

Ruwe kresol 50
dl
Formaline 40% 50
dl
Kaliloog 50% 2
dl
Het mengsel wordt tot 35℃ verwarmd en met deze oplossing drenkt men de voorwerpen van gips. Men laat drogen en verwarmt het afgietsel enige uren op 100℃. Het kunsthars wordt hierbij onoplosbaar en onsmeltbaar en volkomen bestand tegen water.

Pectine uit appels

Men maalt 2 kg onrijpe zure appels fijn en laat het moes enige dagen met 3 l zoutzuur van 0,5 % staan. De massa wordt slijmachtig. Hierna wordt de massa warm gemaakt en het sap wordt afgefiltreerd. De oplossing wordt nu in sterke alcohol uitgegoten. Het neerslag wordt afgefiltreerd en bestaat nu uit bijna zuivere pectine. Wanneer men 1 g van deze pectine in 100 cm³ water met 65 g suiker en 0,5 g citroenzuur oplost en 20 min kookt, verkrijgt men na afkoelen een stijve gelei.

Boroglycerine

Boorzuur 62
dl
Glycerine 1,23 104
dl
Deze verhit men op een zandbad in een gewogen schaaltje langzamerhand op 150° C. Men roert voortdurend en houdt de massa zo lang op deze temperatuur tot het gewicht tot op 100 deelen massa afgedampt is. Men giet de massa op een glazen plaat, die men te voren met talcum glad gepoetst heeft. Het boroglycerine is hygroscopisch en moet dus in goed gesloten flessen bewaard worden.

Vruchtensap filtreren

Extracten van plantendelen en ook vruchtensappen zijn dikwijls zeer moeilijk te filtreren. Met een gewone Büchnerse trechter kan men op de volgende wijze zeer snel filtreren:

Men legt in de trechter een stukje filterdoek en giet hierop onder zuigen een laagje filtreerpapierbrij. Nadat het laagje papierstof vast aangezogen is, giet men hierop een suspensie van een filtreerhulpmiddel, bijvoorbeeld kiezelgoer. Op het kiezelgeer komt weer een laagje papierstof en verder afwisselend kiezelgoer en papierbrij, zo lang tot de trechter half vol is. Om beschadigingen te voorkomen giet men de te filtreren vloeistof eerst op een horlogeglas, dat men boven op de filtermassa legt. Men zuigt eerst met weinig onderdruk af en verhoogt het vacuum naarmate het filter dichter wordt. De te filtreeren vloeistof roert men ook met iets kiezelgoer aan. Wanneer het filter te dicht wordt neemt men eenvoudig het bovenste laagje met het papier weg en het filter is weer gemakkelijk doorlatend.

Inpakpapier voor zilver

Natriumhydroxyde 6
dl
Zinkoxyde 4
dl
Water 12
dl
Het mengsel wordt gekookt tot het zinkoxyde geheel opgelost is. Hierna verdunt men de oplossing met water tot het s. g. van de oplossing 1,075 bedraagt. Het papier wordt nu in deze oplossing gedompeld en dan wordt ieder vel afzonderlijk aan de lucht gedroogd.

Zilver dat in dit geïmpregneerde papier ingepakt wordt, loopt niet aan en wordt niet zwart.

Schoenmakers-pek

Colophonium 87
dl
Dunne smeerolie 13
dl
 of beter:
Colophonium 84
dl
Spindelolie 0,88/0,885 11
dl
Natronloog 25° Bé 5
dl
Door het mengsel te laten koken tot het niet meer schuimt, verkrijgt men een doorschijnend pek. Door de loog bij lage temperatuur toe te voegen, niet te koken en goed te roeren, verkrijgt men een ondoorschijnend wit pek.
de-schoenmaker
De schoenmaker

Destilleervet

Spindelolie 6-8° Engler/20 C 79
dl
Wolvet 21
dl
Het vet wordt gebruikt om het schuimen bij het destilleren van vergiste vloeistoffen te verhinderen.
.

Conserveermiddel voor opgezette dieren

a. Voor het vel:
Arsenicum (zwaar vergif) 0 ,7 dl
Aluin 15 ,0 dl
Water 100 ,0 dl

b. Voor binnen in:
Kamfer 2
dl
Insectenpoeder 2
dl
Zwarte peper 1
dl
Bloem van zwavel 4
dl
Aluin 3
dl
Gecalcineerde soda 3
dl
Tabaksstof 3
dl
opgezette-geit

Balsemvloeistof

Vloeistof a:
Natriumfluoride 5
dl
Formaldehyde 40% 2
dl
Water 93
dl

Vloeistof b:
Glycerine 5
dl
Water 10
dl
Magnesiumchloride 1
dl
Natriumfluoride 0 ,2 dl
De preparaten legt men eerst in vloeistof a tot ze geheel doortrokken zijn, hierna bewaart men ze in vloeistof b, waarin de preparaten elastisch blijven. De meeste dieren behouden ook hun natuurlijke kleur.

Zeepbellen vloeistof

Witte harde zeep 25
dl
Glycerine 15
dl
Water (zacht) 1000
dl
zeepbellen

Kranenvet

Neutraal wolvet 42
dl
Ceresine 56/58C 8
dl
Spindelolie 25
dl
Vlokkengrafiet 25
dl

Biljartballen rood kleuren

De ballen worden eerst in een soda-oplossing goed schoon gewassen, dan dompelt men ze een paar seconden in een mengsel van gelijke delen water en salpeterzuur. Hierna worden ze in schoon water goed afgespoeld en dan legt men ze in een alcoholische fuchsine-oplossing, tot ze voldoende intensief rood zijn.

Ivoor etsen

Het ivoor wordt met een dunne laag harsvernis bedekt en dan wordt het patroon met een naald ingekrast. Nu etst men met een mengsel van:
Zwavelzuur 1
dl
Water 5
dl
De lijnen worden zwart.
De figuren kunnen verguld worden door de lijnen met een tekenpen met drogende olie na te tekenen en dan na het aandrogen bladgoud op te drukken. Nu laat men goed doordrogen en verwijdert het losse goud.

Ivoor verzilveren

Zilvernitraat 10
dl
Gedestilleerd water 90
dl
Men legt het ivoor in deze oplossing tot het ivoor gelijkmatig donker geel is geworden. Hierna legt men het nog vochtig in het directe zonlicht, tot het na ongeveer 4 uur geheel zwart geworden is. Met behulp van een stuk zacht leder kan men het afgescheiden zilver glanzend wrijven.
HEBBEN

Theater-nevel

Zinkstof 34 ,6 dl
Tetrachloorkoolstof 40 ,8 dl
Natriumchloraat 9 ,3 dl
Salmiak 7 ,0 dl
Magnesiumcarbonaat 8 ,3 dl

Zinkvijlsel 25
dl
Tetrachloorkoolstof 50
dl
Zinkoxyde 20
dl
Kiezelgoer 5
dl
De beide mengsels worden in papieren hulzen gedaan en geven bij het branden een dichte rook. Door iets naphtaline toe te voegen, wordt de rook donkerder.
nevel

Aluminium-metaalkit

Filmafval (celluloid) 10
dl
Spiritus 26
dl
Ethylacetaat 25
dl
Butylacetaat 31
dl
Benzol 30
dl
Tricresylfosfaat 2
dl
Aluminiumpoeder, zoveel tot men een dunne kit verkregen heeft.

Voor bepaalde doeleinden kan men de nitrocellulose-oplossing door acetylcellulose vervangen, ook kunstharsoplossingen zijn bruikbaar. In ieder geval moet de oplossing dik-vloeibaar zijn en het aluminiumpoeder zo fijn dat het niet bezinkt.

De pasta wordt hier en daar als koudsoldeer in de handel gebracht.

aluminium-pasta

Gezuiverde petroleum

Petroleum 4500
dl
Water 1750
dl
Sterk zwavelzuur 450
dl
Kaliumpermanganaat 30
dl

Natriumbicarbonaat 15
dl
Kaliumbichromaat 8
dl
Water 1000
dl

Het sterke zwavelzuur wordt voorzichtig in een dunne straal in het water gegoten, vooral niet omgekeerd. Let op! Vooral niet omgekeerd!

Het verkregen verdunde zuur laat men geheel afkoelen en lost hierin de 30 dl kaliumpermanganaat op. De verkregen zure permanganaatoplossing wordt met de petroleum gemengd en goed geschud. Onder herhaaldelijk omschudden laat men het mengsel nu 2 dagen staan.

Dan scheidt men de petroleum van de waterige oplossing en voegt de oplossing van het bicarbonaat met de 8 dl kaliumpermanganaat in water toe, schudt weer herhaaldelijk door. Hierna laat men het mengsel staan tot de petroleum zich scherp van de waterige oplossing afgescheiden heeft, giet de petroleum af en droogt ze met 10 tot 20 dl watervrije soda.

HEBBEN

Ontsmettingsmiddel voor WC's

Zuiver paraformaldehyde wordt in een tablettenpers tot vrij grote tabletten geperst. De tabletten verdampen langzamerhand, de damp is zuiver formaldehyde, hetgeen zeer sterk ontsmettend werkt.

Paradichloorbenzol 1000
dl
Colorodor B 20
dl

Het paradichloorbenzol wordt in een gesloten blik in een waterbad bij een zo laag mogelijke temperatuur gesmolten. Hierna voegt men het Colorodor toe en giet de massa in vormen. De stukken worden na het afkoelen onmiddellijk in cellofaanpapier verpakt.

Ontsmetten van zwembassins

In het algemeen is het voldoende 0,5 dl chloor per 1 millioen dl badwater toe te voegen om het water te ontsmetten. Wanneer men aan kan nemen, dat het water gevaarlijke bacteriën bevat, voegt men de dubbele hoeveelheid chloor toe.
Daar het vrije chloorgas alleen in speciaal hiervoor gebouwde apparaten toegepast kan worden is het werken met Chloros, dat 10% chloor in actieve vorm bevat, veel gemakkelijker en aangenamer.
In het algemeen is het voldoende twee keer per week 5-millioenste dl chloros aan het badwater toe te voegen.

Pissoir-olie

Steenkoolteerolie 60
dl
Anthraceenolie 20
dl
Ongezuiverd kresol 20
dl
 of:
Anthraceenolie 50
dl
Ongereinigd kresol 25
dl
Spindelolie 25
dl

Wandluizenmiddel

Paradichloorbenzol 15
dl
Naftaline 25
dl
Carbolzuur 5
dl
Thijmolie 15
dl
Tetrachloorkoolstof 450
dl
White spirit 250
dl
Brandspiritus 240
dl
Het middel wordt met een spuit fijn verstoven.
Urinoir-Parijs-1865
Pissoir in Parijs 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved