Inhoudsopgave
wildlife

Tuinvogels

Herken de vogels in je tuin

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

watervogels

Deze boomklever blijkt een liefhebber van basmati rijst met saffraan.
foto: © Anouk Reefman


Vogels in je tuin
Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. De belangrijkste vind je op deze pagina.

Door in de winter op een verantwoorde manier bij te voeren in onze tuin en vanwege het vele groen met voldoende mogelijkheden voor veiligheid en het bouwen van een nest, hebben wij een grote vogelpopulatie in onze tuin bereikt. Zo is de zeldzaam wordende huismus bij ons in een groeiend aantal aanwezig.

Veel van de tuinvogels zul je vast wel kennen. Naast tips over bijvoeren in de winter zijn er ook tekeningen te downloaden voor het maken van nestkastjes en vogelhuisjes.

Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid. 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved