Inhoudsopgave
body-health
mengen en roeren

Remedies tegen allerhande kwalen en gebreken

De middelen en recepten hieronder weergegeven, stammen allemaal uit of zelfs van voor de jaren dertig. De ouderdom van een recept, zegt niets over de werking van dat recept. En hoewel de remedies uit het verleden wellicht een zeer goed resultaat leveren, wees voorzichtig met experimenteren.

Weet wat je doet als je met de recepten aan de slag gaat en zeker als je met chemische middelen werkt!

Gezondheid is een belangrijk goed en als je ziek bent, ga dan naar de dokter.

Vloeistof ter verstuiving tegen neusverkoudheid

Paraffine-olie 99 dl
Menthol ¼ dl
Kamfer ¼ dl
Eucalyptol ½ dl
 of:
Paraffine-olie 99 dl
Ephedrine 1 dl

Antiseptische inhaleervloeistof

Eucalyptol 20 dl
Menthol 9 dl
Rozemarijnolie 10 dl
Dennenaaldolie 10 dl
Lavendelolie 3 dl
Roozenolie (kunstm.) 2 dl
Brillantgroen een spoor
Alcohol tot 100 dl

Het menthol wordt eerst in de aetherische oliën opgelost. Bij het mengsel voegt men dan zuivere alcohol en een alcoholische oplossing van brillantgroen tot het totale volume 100 dl bedraagt en de vloeistof lichtgroen gekleurd is.

Kiespijndruppels

Beukenteercreosoot 15 dl
Kruidnagelolie 30 dl
Kaneelolie 20 dl
Chloroform 30 dl
Ethylaminobenzaat 5 dl

De oliën worden eerst met de creosoot gemengd; hierna voegt men het ethylaminobenzoaat toe en roert tot alles opgelost is.

Kauwgum tegen kiespijn

Bijenwas 60 dl
Venetiaanse terpentijn dl
Gommastik in poeder dl
Ethylaminobenzoaat 5 dl
Drakenbloedhars 10 dl
Kruidnagelolie 5 dl

De bijenwas en de terpentijn worden eerst samengesmolten. Hierna voegt men de mastik toe en roert tot alles opgelost is. Hierna voegt men het ethylaminobenzoaat en tenslotte het drakenbloed en de kruidnagelolie toe. De massa wordt tot stiften gegoten.
(Het beste kiespijnmiddel is natuurlijk zo vlug mogelijk naar den tandarts gaan.)

HEBBEN!

Tandpasta

Glycerine 410 dl
Water 370 dl
Calciumchloride 15 dl
Tragacanth in poeder 20 dl
Med.zeep 150 dl
Geprec.krijt 820 dl
Saccharine 2 dl
Pepermuntolie 20 dl

De glycerine wordt met het tragacanthpoeder gemengd, het calciumchloride wordt in het water opgelost en beide worden gemengd. Het mengsel laat men nu zolang staan tot de tragacanth opgelost is. De droge stoffen worden nu gemengd en fijn gezeefd indien ze niet geheel vrij zijn van grove en scherpe bestanddelen. In het algemeen neemt men voor tandpasta de fijnste materialen. De droge stoffen worden hierna met de oplossing gekneed tot de pasta de gewenste consistentie heeft. Het is aan te bevelen de pasta met behulp van een verf- of zalfmolen uiterst fijn te malen.

Zure tandpasta

Glycerine 2000 dl
Smaakstoffen 96 dl
Zuuroplossing 640 dl
Benzoëzuur 8 dl
Calciumchloride 24 dl
Cerelose 400 dl
Tragacanth in poeder 64 dl
Karachigom 72 dl
Calciumsulfaat 3040 dl
Tricalciumfosfaat dl

De zuuroplossing bestaat uit 5 dl citroenzuur, 5 dl boorzuur en 5 dl wijnsteenzuur opgelost in 100 dl koud water.
De smaakstoffen kunnen bestaan uit: 8 dl pepermuntolie, 1 dl Amerikaanse spearmintolie, 0,3 dl menthol en 0,4 dl kaneelolie.

tandarts-prijslijst

Tandpasta zonder zeep

Glycerine 300 dl
Karachigom 3 dl
Tragacanth 3 dl
Glycolstearaat 30 dl
Calciumsulfaat 400 dl
Tricalsiumfosfaat 50 dl
Water 270 dl
Saccharine 1 dl
Benzoëzuur 10 dl
Smaakstoffen 5 dl

De gommen worden met de glycerine gemengd en hieraan de oplosbare stoffen in water opgelost toegevoegd. Deze oplossing giet men onder goed roeren bij het gesmolten glycolstearaat. Hierna wordt het droge poeder met de oplossing samengekneed bij ongeveer 60℃ en na afkoelen tot 30℃ voegt men de smaakstoffen toe. Ter verbetering is het steeds aan te bevelen de pasta in een verf- of zalfmolen zoo fijn mogelijk te malen. Deze pasta wordt in de tube niet hard.

Tandpoeder

Recept no. 1.
Titaandioxyde (titaanwit) 115 dl
Geprec. krijt 600 dl
Med. zeep 100 dl
Natriumcarbonaat (1aq) 140 dl
Wintergroenolie 15 dl
De olie wordt met iets krijt fijn gewreven en dan met de rest gemengd.
Recept no. 2.
Geprecipiteerd krijt 500 dl
Tricalciumfosfaat 150 dl
Calciumchloride 20 dl
Natriumbicarbonaat 50 dl
Medicinale zeep 55 dl
Suiker (poeder) 100 dl
Smaakstoffen 8 dl
Beide poeders worden na het mengen gezeefd.

Magnesia-tandpoeder

Magnesiumcarbonaat 150 dl
Magnesiumhydroxyde 600 dl
Peprec. krijt 250 dl
Wintergroenolie 8 dl
Eucalyptusolie 3 dl
Saccharine 1 dl

Mond-desinfecteermiddel

Kaliumjodide 15 dl
Jodium 20 dl
Glycerine 25 dl
Zinkfenolsulfonaat 15 dl
Water 25 dl of meer

Mondwater

Benzoëzuur 45 dl
Boorzuur 90 dl
Borax 45 dl
Alcohol 600 dl
Eucalyptusolie 10 dl
Tijmolie 3 dl
Wintergroenolie 6 dl
Caramelkleursel naar wensch
Water 1000 dl
Het boorzuur en de borax worden eerst in heet water opgelost. Het benzoëzuur wordt in de helft van de alcohol opgelost en de etherische oliën in de andere helft. De oplossingen worden dan gemengd. Naar wens kan men nog meer water toevoegen; de prijs wordt dan per liter wel lager, men moet echter een overeenkomstig grotere hoeveelheid voor een mondspoeling gebruiken.

Mondpoeder

Benzoëzuur 12 dl
Ratanhiatinctuur 60 dl
Alcohol 400 dl
Pepermuntolie 3 dl
Gebruik: neem een theelepel vol op een half glas water.

Alkalisch mondwater

Kaliumbicarbonaat 210 dl
Borax 200 dl
Sassefrasolie 9 dl
Thymol 4 dl
Eucalyptol 8 dl
Methylsalicylaat 5 dl
Orseille 20 dl
Alcohol 350 dl
Glycerine 1100 dl
Magnesiumcarbonaat 100 dl
Water 8000 dl
Meng het kaliumbicarbonaat en de borax met 1000 dl water. Wanneer het opbruisen opgehouden heeft voegt men nog 5000 dl water toe en mengt de oplossing met de alcoholische oplossing van de etherische oliën. De orseilletinctuur en de rest van het water worden nu aan het magnesiumcarbonaat toegevoegd, waarna men het mengsel 48 uur laat staan, waarbij het van tijd tot tijd geschud wordt. Tenslotte wordt het mondwater gefiltreerd.
tandarts
Welkom in onze moderne practijk

Middel tegen voetpijn

Basisch fuchsine 0,1 dl
Water 225 dl
Fenol (carbolzuur) 5 dl
Boorzuur 1 dl
Aceton 5 dl
Resorcine 10 dl

Vloeistof tegen zweetvoeten

Mierenzuur 4 dl
Chloraalhydraat 4 dl
Alcohol 92 dl
of:
Boorzuur 1 dl
Borax 24 dl
Salicylzuur 24
Glycerine 50 dl
Alcohol 100 dl

Poeder voor de voeten

Zinkstearaat 60 dl
Aluminiumstearaat 10 dl
Menthol ½ dl
 of:
Talcum 100 dl
Violenwortelpoeder 3 dl
Looibastpoeder 3 dl
Boorzuur 10 dl
Salicylzuur 2 dl
 of:
Talcum 150 dl
Zinkperoxyde 20 dl
Natriumperboraat 30 dl
HEBBEN!

Zalf tegen hooikoorts

Lanoline 50 dl
Gele vaseline 25 dl
Ethylaminobenzoaat 5 dl
Menthol ½ dl
Adrenaline-oplossing 1:1000 2 dl
Gedest. water 23 dl

Liniment

Kamferolie 74 dl
Laurierolie 10 dl
Spaanse peper-extract 5 dl
Ethylaminobenzoaat 2 dl
Kamfer in poeder 2 dl
Rosmarijnolie 2 dl
Chloroform 5 dl
Mosterdolie ½ dl

Liniment (wit)

Kamferolie 25 dl
Lanettewas U of
triethanolaminestearaat 10 dl
Glycerine 15 dl
Water 50-100 dl

De emulgator wordt met een deel van het water opgelost. Hierna voegt men de olie onder goed roeren toe, tenslotte de glycerine en de rest van het water. Men roert of slaat het mengsel tot het geheel gelijkmatig is.

In dit liniment kan men ook ammoniumlinoleaat als emulgator gebruiken. Naast de kamferolie voegt men veelal ook een deel terpentijnolie toe en ter verzachting een vette olie, bijvoorbeeld olijfolie. Het liniment wordt eventueel met enkele procenten ammoniak zwak alkalisch gemaakt.

Liniment tegen spierpijn

Olijfolie 60 dl
Methylsalicylaat 30 dl

Borst-insmeerzalf

Gele vaseline 450 dl
Paraffine 30 dl
Eucalyptusolie 60 dl
Menthol 15 dl
Kaneelolie 4 dl
Terpentijnolie 15 dl
Carbolzuur 4 dl

Brandzalf

Picrinezuur 80 dl
Ethylaminobenzoaat
(anaesthesine) 120 dl
Olijfolie 400 dl
Kalkwater 400 dl
Lanoline (watervrij) 2000 dl
Vaseline 1000 dl

Het pricinezuur en het ethylaminobenzoaat worden met de olijfolie fijngewreven. Dit mengsel wordt dan met het kalkwater tot een emulsie verwerkt. Deze emulsie wordt met de lanoline gekneed en tenslotte voegt men de vaseline toe.

Vloeistof tegen netelroos of rode hond

Menthol 2 dl
Alcohol 90 dl
Natriumbicarbonaat 10 dl
Hamameliswater 90 dl
Alcohol tot 400 dl

Aambeienzalf

Gele vaseline 53 dl
Watervrije lanoline 30 dl
Bijenwas 5 dl
Anaesthesine 5 dl
Galluszuur bismuth 5 dl
Joodthymol 2 dl

De vetten en de bijenwas worden samengesmolten. De drie poeders worden gemengd en met een deel van het afgekoelde vetmengsel fijn gewreven. Hierna voegt men langzamerhand de rest van het vetmengsel toe en wrijft de zalf zo lang tot ze uiterst fijn is.

Wrattenmiddel

Salicylzuurt 2 dl
IJsazijn 20 dl
 of:
Trichloorazijnzuur 90 dl
Water 10 dl
(Voorzichtig, sommige personen zijn overgevoelig voor dit preparaat)
HEBBEN!

Paraffineolie-emulsie

Paraffineolie
(dik vloeibaar) 500 cm³
Agar-agar 5,5 g
Witte stroop 120 cm³
Tragacanth 4 g
Acaciagom 30 g
Vanilletinctuur 8 cm
Citroentinctuur 2 cm
Kaneelolie 0,5 cm
Water tot een liter

De suiker en de agar-agar worden in 30 cm³ kokend water opgelost. De fijngepoederde gommen worden met de paraffine-olie fijngewreven, waarna men hieraan de agar-agar-oplossing toevoegt. Onder goed roeren of slaan mengt men de beide oplossingen tot een fijne emulsie. Tenslotte voegt men de smaakstoffen toe en het nodige water.

paraffine
vloeibare paraffine

Zouten voor mineraalwater

Bitterzout 120 dl
Natriumsulfaat 8 dl
Ferrosulfaat 2 dl
Natriumbicarbonaat 120 dl
Kaliumbicarbonaat 40 dl
Calciumsulfaat 1 dl
Ammoniumchloride 8

Het zoutmengsel wordt fijngemalen, gezeefd en in luchtdicht afgesloten flesschen of bussen bewaard.

Spaans 'La Toja'-zout

Natriumchloride 783 dl
Kaliumchloride 71 dl
Calciumchloride 81 dl
Magnesiumchloride 16 dl
Calciumsulfaat 16 dl
Calciumbicarbonaat 19 dl

Verder sporen van lithiumchloride, ammoniumchloride, strontiumsulfaat, ijzerbicarbonaat, natriumbromide en natriumarsenaat.

Karlsbad-zout

Lithiumcarbonaat 2 dl
Natriumbicarbonaat 361 dl
Kaliumsulfaat 31 dl
Natriumsulfaat 424 dl
Keukenzout 182 dl
karlsbad-zout
Karlsbadzout uit Tsjechië

Antisepticum (welriekend)

Boorzuur 25 g
Thymol 1 g
Eucalyptol 5 cm³
Methylsalicylaat 1,2 cm³
Tijmolie 0,3 cm³
Menthol 1 g
Natriumsalicylaat 1,2 g
Natriumbenzoaat 6 g
Alcohol 300 cm³
Water tot een liter

Antiseptische gelei voor vrouwen

Recept no. 1.
Water 76,85 cm³
Natriumchloride 3 g
Melkzuur 2 g
Glycerine 15 g
P-chloormetaxylenol 0,1 g
Oxychinolinesulfaat 0,1 g
Tragacanth 2,75 g

Het melkzuur en het keukenzout worden in het water opgelost. Het chloorxylenol en het oxychinolinesulfaat worden in de warme glycerine opgelost. Hierna voegt men het tragacanthpoeder toe en tenslotte de waterige oplossing en roert tot het geheel koud geworden is. De gelei heeft eerst de volgende dag de juiste consistentie, die met de hoeveelheid glycerine naar wens geregeld kan worden.

Recept no. 2.
Tragacanth 80 g
Boorzuur 55 g
Water 1200 cm³
Glycerine 60 cm³
Melkzuur 13 cm³

Het boorzuur wordt in 500 cm³ kokend water opgelost, de tragacanth lost men in de rest van het water op. Beide oplossingen worden gemengd en de andere bestanddelen worden hierna toegevoegd.

Antiseptische vagina-gelei

Tragacanth 6 dl
Glycerine 10 dl
Water 100 dl
Boorzuur 5 dl
vintage-woman

Vlugzout

Carbolzuur 1 dl
Menthol 1 dl
Kamfer 2 dl
2½-pcts jodiumopl. 1 dl
Dennenolie 1 dl
Eucalyptusolie 1 dl
Sterke ammoniak 3 dl
Ammoniumcarbonaat 90 dl

Men vult de fles met het ammoniumcarbonaat. Hierop giet men dan de ammoniak en pas dan de andere bestanddelen, die men eerst gemengd heeft.

woman-vintage

Migrainezalf

10 dl bijenwas wordt samen met 46 dl watervrije lanoline samengesmolten en met 180 dl water tot een zalf gekneed. De zalf wordt gemengd met 15 dl menthol, 16 dl methylsalicylaat en 2 dl rozemarijnolie en gekneed tot homogeen.
 of:
Men lost 5 dl menthol op in 6,5 dl ethylacetaat en 4,2dl absolute alcohol. Men voegt 1,85 dl sterke ammoniak toe en verwerkt de oplossing met 45 dl watervrije lanoline en 36,5 dl witte vaseline tot een gelijkmatige zalf. Geparfumeerd wordt met 0,5 dl lavendelolie en 1 dl eau de cologne-essence.

Migrainestift

Men smelt 70 dl stearinezuur met 30 dl menthol samen op een waterbad en giet de massa in vormen.
migraine

Mentholstift

100 dl menthol, 10 dl bezoëzuur en 3 dl eucalyptusolie worden samen gesmolten en in vormen gegoten.

Kunstmatige vaseline

Ceresine of paraffine 15-20 dl
Paraffine-olie 85-80 dl

Eksterogen-collodium

Salicylzuur 15
dl
Melkzuur 15
dl
Collodiumoplossing in


 alcohol en ether 70
dl
HEBBEN!

Poeder tegen zweetvoeten

Boorzuur 10
dl
Tannine 5
dl
Magnesiumcarbonaat 10
dl
Paraformaldehyde 5
dl
Talcum 50
dl
Titaandioxyde (titaanwit) 20
dl

Crême tegen zweetvoeten

Oliezuur, techn. 250
dl
Vaseline-olie 250
dl
Triethanolamine 25
dl
Salicylzuur 120
dl
Alcohol 65
dl

Middel tegen wintervoeten

Gemalen aluin 10
dl
Borax 14
dl
Tannine 12
dl
Zinksulfaat 20
dl
Rozemarijnolie 1
dl
Synth.Neroli-olie 0 ,3 dl

Middel tegen koude voeten

Natriumperboraat 17
dl
Boorzuur 7
dl
Borax 5
dl
Natriumbicarbonaat 25
dl
De voeten dagelijks baden, aan het water iets van dit poeder toevoegen, na het bad krachtig afwrijven.
kopergeweven-compressiesokken


De inleiding is van belang voor alle pagina's van mengen & roeren, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk of vergiftige stoffen worden veelal bij de recepten aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wassen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij oorspronkelijke teksten weer uit het boek 'mengen en roeren, verschenen in de dertiger jaren. Lees vooral de hele tekst op deze pagina met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bedenk dat alcoholen ook gevaarlijk kunnen zijn, ook de drinkbare ethylalcohol en dan zeker in een hoge concentratie. Want zeer brandbaar!
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk. Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'


Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.


 
copyright © 2024 -
vindikhier.nl - all rights reserved