Inhoudsopgave
techniek en Dhz
mengen en roeren
Wees voorzichtig met chemische stoffen. Lees!

Emulsies

Boorolie, Wasemulsies, Emulgatoren, Petroleumemulsie en meer...

Wanneer we lijnolie en kalkwater in een fles door elkaar schudden, vormt zich een gele melkachtige ondoorschijnende vloeistof; deze vloeistof is een emulsie.

Dit verschijnsel kunnen we vaak waarnemen wanneer olie met bepaalde oplossingen geschud wordt. Schudden we olie met gewoon water, dan vormt zich geen emulsie. Voor het vormen van een emulsie is een derde stof nodig; deze stof noemen we een emulgator. Als emulgator kan in veel gevallen zeep dienen, evenals bepaalde organische stoffen met een zeer gecompliceerde samenstelling. We kunnen bijvoorbeeld olie zonder meer met een lijmoplossing tot een emulsie schudden of kloppen. Ook eidooier bevat dergelijke stoffen; we kunnen, zoals in mayonaise practisch toegepast wordt, met een eidooier vrij grote hoeveelheden olie tot een emulsie kloppen.

Een emulsie is dus een mengsel van olie en een waterige oplossing, waar de olie zo fijn in het water verdeeld is, dat de kleine oliedruppeltjes blijven zweven. Omgekeerd is het ook mogelijk water in olie zo fijn te verdeelen, dat een stabiele emulsie gevormd wordt; deze omgekeerde emulsie wordt in bepaalde cosmetische preparaten toegepast.

Een emulsie mag niet tot temperaturen boven het kookpunt verhit worden, daar dan het water verkookt en de emulsie onbestendig wordt. Ook afkoelen onder het vriespunt veroorzaakt het uiteenvallen van een emulsie ten gevolge van het uitvriezen van het water. Wanneer men dus stoffen tot een emulsie wil maken, die een smeltpunt hebben dat hoger ligt dan 100°C, moet men de stof eerst met een oplosmiddel of een andere stof samenbrengen, waardoor het smeltpunt onder 100°C komt te liggen. Eerst dan kan men de stof met het water en de emulgator samenvoegen.

HEBBEN

Ammoniumlinoleaat als emulgator

Deze stof vormt een gele pasta, die duidelijk naar ammoniak ruikt en wordt gemaakt door de vetzuren uit lijnolie met ammoniak te neutraliseeren. In alle recepten kan men gewoonlijk dit product vervangen door lijnolievetzuur, dat bij de bereiding met de benodigde hoeveelheid ammoniak samengebracht wordt. Het ammoniumlinoleaat wordt in het algemeen gebruikt voor het emulgeeren van plantenolie, visolie, wassen, vetten, harsen en koolwaterstoffen. Wanneer de te emulgeeren stof een smeltpunt heeft hoger dan 100°C lost men de stof eerst in lakbenzine, benzol, ethyleenchloride of terpentijnolie op. Alcohol moet vermeden worden, daar alcohol een neiging heeft de emulsies onbestendig te maken. Zuren, esters en zouten moeten eveneens vermeden worden.

Wanneer men bij het bereiden van een emulsie van ammoniumlinoleaat uitgaat moet men het linoleaat eerst een nacht in water laten inweken. De volgende dag kneedt men dan het linoleaat zoolang met water tot het een dunne homogene oplossing gevormd heeft. Bij deze oplossing voegt men dan onder sterk roeren de aangegeven hoeveelheid vet of olie en roert zolang tot de emulsie geheel homogeen is. Wassen en vetten met een laag smeltpunt worden eerst gesmolten en dan juist als olie aan de emulgator toegevoegd, die te voren verwarmd wordt. Het veiligst werkt men wanneer beide stoffen tot 95°C verwarmd worden. Bij het maken van wasemulsies is het noodzakelijk een snellopende electrische roerder te gebruiken.

Emulsies met koolwaterstoffen hebben een veel lager vlampunt dan het uitgangsmateriaal en reinigen zeer goed.
ammon.
Recepten:
water
linoleaat
Petroleum 90 dl 90 dl 8 dl
Benzol 90 dl 100 dl 7 dl
Pine-oil 90 dl 90 dl 10 dl
Carnaubawas 90 dl 620 dl 12 dl
Bijenwas 90 dl 500 dl 12 dl
Ozokerier 90 dl 400 dl 14 dl
Terpentijnolie 90 dl 100 dl 8 dl
Nitrobenzol 90 dl 100 dl 8 dl
Orthodi-
chloorbenzol
90 dl 100 dl 8 dl
Methylsali-
cylaat
90 dl 100 dl 8 dl

In veel gevallen kan men met minder emulgator uitkomen, vooral wanneer men in het aanmaakwater te voren ongeveer 1 % ammoniak toevoegt. Met meer water wordt de emulsie dunner.

Carnaubawas
Carnaubawas


Triaethanolaminestearaat als emulgator

Dit preparaat komt als een lichtbruin gekleurde wasachtige massa in de handel en kan gemaakt worden door stearinezuur in gesmolten toestand met triaethanolamine te neutraliseeren. Voor het maken van een emulsie wordt het stearaat eerst met het vet of de olie samengesmolten. Het gesmolten mengsel voegt men dan langzaam bij de benodigde hoeveelheid warm water.T.-
Recepten:
water
stearaat
Smeerolie 75 dl 185 dl 15 dl
Pine-oil 75 dl 85 dl 14 dl
Terpentijnolie 75 dl 85 dl 14 dl
Paraffine 85 dl 200 dl 10 dl
Eucalyptusolie 75 dl 85 dl 14 dl
Copaivabalsem 75 dl 85 dl 14 dl
Lakbenzine 75 dl 85 dl 14 dl

Diglycolstearaat als emulgator.

Deze stof is een weinig gekleurde wasachtige massa, is nagenoeg reukeloos en reageert niet alkalisch. Een deel van deze stof geeft met 10 tot 30 dl kokend water een witte melkachtige emulsie, die zeer stabiel is. Deze emulsie is een uitstekende drager voor stoffen als titaanwit, roetzwart, grafiet, kwartspoeder en andere slijpmiddelen. Bovendien kan de emulsie andere onoplosbare oliën opnemen en emulgeren. Zo kunnen 10 dl diglycolstearaat nog 40 tot 50 dl smeerolie, paraffine en pine-oil met 40 tot 500 dl water stabiel emulgeren.

De olie of was wordt hiertoe met het glycolstearaat samengesmolten, het water wordt bijna tot koken verhit en langzamerhand onder goed roeren met de wassmelt gemengd.

HEBBEN

Harsemulsie

Hars (colophonium) 70 dl
Water 210 dl
Houtlijm 15 dl
De lijm wordt op de normale wijze in water opgelost, de hars wordt gesmolten en onder heftig roeren voegt men de gesmolten harsmassa bij de lijmoplossing. Men moet zolang roeren tot de oplossing geheel gelijkmatig is. De gewone huid- of beenderlijm kan men door zuivere gelatine vervangen.

Hars-terpentijnemulsie

Hars 11 dl
Terpentijnolie 2½ dl
Amminiumlinoleaat 2 dl
Water 50 dl
Ammoniak 15 dl
Het ammoniumlinoleaat wordt na inweken in water opgelost en verwarmd. De hars wordt in de terpentijnolie opgelost en nadat men de ammoniak aan de linoleaatoplossing toegevoegd heeft, giet men onder sterk roeren de harsoplossing in de waterige oplossing. De emulsie moet geroerd worden tot ze geheel koud is.

Boorolie

Voor het maken van boorolie gaat men gewoonlijk van een smeerolie met een middelmatige viscositeit uit. De hoeveelheid emulgator, die nodig is voor het verkrijgen van een olie, die met water zeer gemakkelijk een stabiele emulsie geeft, is verschillend. In het algemeen neemt men op de olie berekend ongeveer 3½ tot 4% triaethanolamine en 8 tot 11% oliezuur. Hoe beter de olie geraffineerd is hoe moeilijker het is een houdbare emulsie te verkrijgen.

De hoeveelheid emulgator, die men voor een bepaalde soort olie nodig heeft, kan men op de volgende wijze bepalen:

  • Men mengt bv. 88 g van de smeerolie met 8 g oliezuur en roert tot men een doorschijnende oplossing verkregen heeft.
  • Hieraan voegt men dan 4 g triaethanolamine toe en roert goed door. Tegen het licht gehouden is dit mengsel in het algemeen niet helder, vertoont kleine zwevende druppeltjes.
  • Zeer langzaam druppelt men nu oliezuur bij het mengsel tot de olie geheel helder wordt.

De boorolie geeft dan, wanneer ze in water gegoten wordt, een emulsie. Een kleine overmaat oliezuur maakt de emulsie echter aanmerkelijk stabieler. Uit het kleine proefje kan men gemakkelijk uitrekenen hoeveel men in het groot moet nemen.

Pine-oil-emulsie

Pine-oil 91 dl
Oliezuur 6 dl
Triaethanolamine 3 dl
Water 100 dl
Men mengt eerst het oliezuur met het triaethanolamine en 30 dl pine-oil en roert tot het mengsel geheel helder is. Hierna voegt men onder goed roeren ongeveer 40 dl water toe, weer in kleine porties, juist als bij olijfolie. Hierna eerst de rest van de olie en tenslotte het overgebleven water.
HEBBEN

Olijfolie-emulsie

Olijfolie 88 dl
Oliezuur 10 dl
Triaethanolamine 2 dl
Water 80 dl
Men vult bij gewone temperatuur het mengapparaat, dat een snellopende roerder heeft, met het triaethanolamine, oliezuur en 30 dl olijfolie. Hierna wordt de roerder in gang gezet en men roert tot het mengsel geheel gelijkmatig is. Hierna voegt men 33 dl water toe, waardoor een dikke emulsie ontstaat. Onder voortdurend roeren voegt men nu bij deze emulsie eerst de rest van de olijfolie in kleine porties en tenslotte de rest van het water op dezelfde wijze. Iedere nieuwe hoeveelheid olie of water wordt pas toegevoegd wanneer de vorige portie geheel gelijkmatig met de emulsie verenigd is.

Lijnolie-emulsie

Lijnolie 88 dl
Oliezuur 10 dl
Triaethanolamine 2 dl
Water 80 dl
De bereiding is juist als bij olijfolie.

Petroleum-emulsie

Zuivere petroleum 80 dl
Oliezuur 8 dl
Triaethanolamine 3 dl
Water 100 dl
Het oliezuur wordt eerst in de petroleum opgelost. In een andere ketel lost men het triaethanolamine in het water op en giet dan onder heftig roeren de olie-oplossing bij de amine-oplossing. Nadat de emulsie gereed is laat men van tijd tot tijd de roerder nog een paar minuten loopen.
HEBBEN

Carnaubawas-emulsie

Carnaubawas 87 dl
Stearinezuur 9 dl
Triaethanolamine 4 dl
Water 400 dl
De aangegeven hoeveelheden stearinezuur, water en triaethanolamine worden tezamen in een ketel tot koken verhit. Men roert door en kookt zo lang tot men een gelijkmatige zeepoplossing verkregen heeft.

Hiernaast wordt de carnaubawas in een ketel met stoommantel of op een waterbad gesmolten en tot 90℃ verwarmd.

De gesmolten carnaubawas wordt nu onder goed roeren bij de zeepoplossing gegoten. Tenslotte wordt nog langzaam doorgeroerd tot de emulsie koud is.


Carnaubawas-petroleumemulsie

Carnaubawas 160 dl
Petroleumdestillaat 160 dl
Amminiumlinoleaat 24 dl
Water 2000 dl
Het ammoniumlinoleaat laat men eerst een nacht in het water inweken, door verwarmen wordt het dan opgelost. Hiernaast wordt de was gesmolten en op 100℃ verwarmd.

Vervolgens voegt men het petroleumdestillaat bij de gesmolten wasmassa.

De wasmassa giet men nu onder goed roeren bij de hete eventueel kokende linoleaatoplossing. De emulsie wordt dan geroerd tot ze geheel afgekoeld is.

Carnaubawas-spindelolie-emulsie

Spindelolie 17 dl
Carnaubawas 18 dl
Amminiumlinoleaat 2,4 dl
Water 102 dl

De bereiding geschiedt juist als bij de vorige emulsie.

Paraffine-emulsie

Paraffine 88 dl
Stearinezuur 9 dl
Triaethanolamine 3 dl
Water 300 dl

Water, triaethanolamine en stearinezuur worden gemengd en tot koken verhit. Men roert voorzichtig door en kookt zolang tot men een goede zeepoplossing verkregen heeft met zo weinig mogelijk schuim.

In een andere ketel smelt men de paraffine en verwarmt deze tot op 90℃.

De hete was wordt nu onder goed roeren in de hete zeepoplossing gegoten. De emulsie wordt gedurende het afkoelen langzaam geroerd.

HEBBEN

Asfaltemulsies

- recept 1
Asfalt 500 dl
Water 500 dl
Bentoniet 30 dl
Quebracho 30 dl
Natriumhydroxyde 10 dl
De asphalt wordt gesmolten, tot 95℃ verhit en onder goed roeren langzaam in de oplossing van de andere bestanddeelen gegoten, die tot bijna koken verhit is.
- recept 2
Asfalt 2800 dl
Water 2800 dl
Harszeep 118 dl
Pine-oil 35 dl
De zeep wordt in het water opgelost en de asfalt wordt bij 95℃ met de pine-oil gemengd. Onder goed roeren giet men nu de asfaltoplossing in de zeepoplossing.

Lanoline-emulsie

Diglycololeaat 10 dl
Lanoline 30 dl
Deze worden door verwarmen gemengd en opgelost. Hierbij giet men onder goed roeren 60 cm³ van een hete ½-pcts natronloogoplossing.
laboratorium-glaswerk


Paradichloorbenzol-emulsie

Paradichloorbenzol 12 dl
Glycolstearaat 3 dl
Water 150 dl
Het glycolstearaat wordt in het hete water (90C) gesmolten en met een snellopende roerder goed doorgeroerd.

Het paradichloorbenzol wordt op een waterbad gesmolten en langzaam onder goed roeren bij de stearaatoplossing gevoegd. De emulsie moet geroerd worden tot ze geheel afgekoeld is.

Talk-emulsie

Hars-kalizeep 10 dl
Carbolzuur 20 dl

Voor hard water is het aan te bevelen hieraan enige procenten trinatriumphosphaat toe te voegen.

Carbolzuuremulsie

Rundertalk 100 dl
Triaethanolstearaat 9 dl
Water 90 dl
De beide stoffen worden samen verwarmd en geroerd. Gedurende het roeren kan men nog iets water toevoegen.
HEBBEN

Impregneer-emulsie

Water 60 dl
Turksch-roodolie 10 dl
Caseïne 3 dl
Ammoniak 1 dl
Chloornaphtaline(Seekaywas) 80 dl
Trichloorethyleen 100 dl

De casseïne wordt eerst in water ingeweekt en dan na toevoeging van de ammoniak opgelost; aan deze oplossing voegt men de Turksch-roodolie toe. Hiernaast lost men de Seekay-was in het trichloorethyleen op en giet nu deze oplossing onder goed roeren bij de eerste oplossing. Men verkrijgt een zeer stabiele emulsie, die voor het gebruik ook nog verder met water verdund kan worden.

De emulsie kan voor het impregneren van poreus materiaal gebruikt worden, dat hierdoor zeer sterk waterafstotend wordt. Daar deze soorten kunstwas onbrandbaar zijn, worden bijvoorbeeld hiermede geïmpregneerd weefsel en hout ook minder brandbaar, terwijl de gewone wassen de brandbaarheid verhogen.

Benzol-emulsie

Kaliumzeep 9,6 dl
Spiritus 3,6 dl
Benzol 82,8 dl
Hexaline 4,0 dl
Deze oplossing is helder en kan met 150 dl water tot een witte emulsie verdund worden.
HEBBEN

Trichloorethyleen-emulsie

Kaliumzeep 9,6 dl
Spiritus 3,6 dl
Trichloorethyleen 86,8 dl
De zeep wordt eerst in de spiritus opgelost en dan wordt het tri toegevoegd. De oplossing kan met 150 dl water tot een sneeuwwitte dikke emulsie verdund worden.

Volgens hetzelfde recept kan men een emulsie van tetrachloorkoolstof maken.

Zeep is voor de beide chloorkoolwaterstoffen een uitstekende emulgator.

Dekaline-emulsie

Turksch-roodolie 36 dl
Dekaline 60 dl
Kaliloog 30° Bé 4 dl
Deze oplossing kan ongeveer met de vijfvoudige hoeveelheid water tot een witte emulsie verdund worden.
wandelschoenen
Wandelschoenen worden met een emulsie waterdicht geïmpregneerd.

Benzine-emulsie

Recept no. 1.
Ammoniumlinoleaat 6,7 dl
Spiritus 6,6 dl
Benzine 86,7 dl
Het ammoniumlinoleaat laat men eerst een paar uur met de spiritus inweken, hierna lost men door voorzichtig verwarmen en roeren op en voegt de benzine toe. Deze oplossing kan met 100 dl water tot een houdbare emulsie verdund worden.
Recept no. 2.
Lanettewas SX 1,70 dl
Stearinezuur 3,30 dl
Benzine 50,00 dl
Alcoholische zeepopl. 2,50 dl
Turksch-roodolie 1,25 dl
Kaliloog 30° Bé 1,25 dl
Water 40 dl
Het lanettewas wordt op een waterbad met het stearinezuur samengesmolten, de temperatuur mag niet hoger zijn dan 85°-90 C. Hierna voegt men de benzine toe, dan de olie en tenslotte het water, waarin men de loog opgelost heeft.

De oplosmiddel-emulsies die zeep, ammoniumlinoleaat of triaethanolamine als emulgator bevatten, worden in het algemeen in de textielindustrie voor het reinigen van vettig weefsel gebruikt. Die met sulfonaten gebruikt men als bevochtigingsmiddel, tegen het uitvlokken van kalkzeep en bij het wassen met loog van katoen. De emulsies met lanettewas worden als reinigingspasta gebruikt.

Booremulsie
Booremulsie

Zeepspiritus

Zachte zeep 70 dl
Spiritus 30 dl

Loden-spinvet

Ammoniumlinoleaat 5
dl
Water 45
dl
Spindelolie 50
dl
Het ammoniumlinoleaat mengt men eerst met een kleine hoeveelheid water, laat een paar uur staan en voegt dan langzamerhand onder goed roeren de rest van het water toe tot men een gele melkachtige oplossing verkregen heeft. Hierna voegt men de olie toe. Men verkrijgt een uiterst houdbare dikke emulsie.

Wol-spinolie

Triaethanolamine 1
dl
Oliezuur 2, 5 dl
Water 50
dl
Spindelolie 46, 5 dl
Het triaethanolamine wordt in het water opgelost, dan voegt men onder roeren eerst het oliezuur en dan de olie toe.
laboratorium-glaswerk


Freesvet

Zeepspiritus 7 dl
Spindelolie 48 dl
Oliezuur 1 dl
Water 44 dl
De zeepspiritus wordt met de olie gemengd en hieraan voegt men voorzichtig het oliezuur toe. Tenslotte verdunt men met het water.

Afbijtmiddel voor verf

Ricinusolievetzuur 8 dl
Methylhexaline 15 dl
Kaliloog 50° Bé 9 dl
Tetraline 79 dl
Voor het gebruik wordt het preparaat in de gewenste concentratie met water gemengd, waardoor een emulsie ontstaat.

Hetzelfde preparaat is ook voor het reinigen van zeer vet weefsel en van drukletters te gebruiken.

Tetraline, oplosbaar in water

Oliezuur 4, 2 dl
Kaliloog 50° Bé 1, 6 dl
Water 4, 2 dl
Tetraline 100
dl
Methylhexaline 23
dl
Met water verdund is het preparaat zeer bruikbaar voor het ontvetten van metalen.

Door in het preparaat 5 tot 20 % paraffine op te lossen, wordt de emulsie zoveel dikker, dat men deze voor het afbijten van loodrechte wanden kan gebruiken.

HEBBEDINGEN
.
.


.
.
..
...


De inleiding is van belang voor alle pagina's van mengen & roeren, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk of vergiftige stoffen worden veelal bij de recepten aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wassen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij oorspronkelijke teksten weer uit het boek 'mengen en roeren, verschenen in de dertiger jaren. Lees vooral de hele tekst op deze pagina met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bedenk dat alcoholen ook gevaarlijk kunnen zijn, ook de drinkbare ethylalcohol en dan zeker in een hoge concentratie. Want zeer brandbaar!
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk. Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'


Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.


 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved