Inhoudsopgave
grondwater winnen

Zelf grondwater winnen - informatie en regelgeving

Zelf grondwater oppompen

Zolang je geen grootverbruiker bent is oppompen van grondwater op veel plekken in ons land toegestaan. Je blijft dus onder een uurverbruik van 60 kuub en blijft ook binnen de max.aaneengesloten termijn van 3 maanden constante waterwinning. Geen enkele particulier die hier aan toe komt en hier wakker van ligt.

Wel is er een meldingsplicht. Dat doe je bij de gemeente, bij de waterwinnende instantie of bij het waterschap, afhankelijk van waar je woont.

Realiseer je dat er ook een verbod kan gelden, bijvoorbeeld in waterwingebieden of op plekken met kwetsbare grond en bodemlagen die men graag intact wil houden.

Waterdiepte en waterkwaliteit bepalen

Boor altijd diep genoeg om er zeker van te zijn dat je altijd voldoende water op kunt pompen. Het zal niet de bedoeling zijn dat in een droge periode bij lage grondwaterstand, je waterpomp de door jou zorgvuldig geboorde bron leeg trekt tijdens gebruik. Boor dan ook liever iets dieper dan beslist nodig.

Bepaal zorgvuldig de waterkwaliteit. Het kan ijzer en zout bevatten. Als je van plan bent om daarmee je witte auto te wassen wordt hij vanzelf bruin. Hoef je verder niets voor te doen. Er zijn trouwens teststripjes in de handel waarmee je een en ander kunt meten.

Als er alleen teveel ijzer in het water zit kun je een ontijzeringsinstallatie aanschaffen. Je kunt ook nog wat dieper doorboren en wellicht kom je dan een waterlaag tegen met het perfecte bronwater zonder ijzer en zout. Met zulk water kun je zonder meer de auto wassen, de tuin besproeien en een douche op aansluiten. Er zijn er zelfs die het - al dan niet gekookt - als drinkwater gebruiken. Zelf bevelen we dat laatste niet aan omdat je in de praktijk nooit de totale kwaliteit constant in de gaten kunt houden.

bronboring
een zojuist geboorde bron

Waterpompen

Er zijn pompinstallaties die water van behoorlijk grote diepte kunnen opzuigen, ook nog onder druk brengen en daarmee geschikt zijn om rechtstreeks uit je bron de tuin te besproeien.
Dieptebronpompen passen in een smal boorgat en hebben een eigen diameter van bijvoorbeeld 10 cm. Deze zijn alleen voor schoon water geschikt en kunnen het water van soms wel tussen de twintig en vijftig meter diep oppompen. Bedenkt wel dat iedere meter dieper zorgt voor drukverlies op de sproeislang. Het gebeurd dan ook regelmatig dat er een extra waterpomp nodig is om het opgepompte water over de tuin te sproeien.
Als je geen risico wilt lopen en je geboorde gat is breed genoeg dan kun je gebruik maken van een klokpomp die geschikt is voor vuil water (vuilwaterpomp). Zo'n pomp bouwt geen druk op maar is wel heel degelijk en gaat lang mee.

Het gebruik van twee aparte pompen, één voor het oppompen en één voor onder hogere druk besproeien lijkt omslachtig maar is een hele goede manier, waarbij goede werking en lange levensduur voorop staan.

In dat geval kan de volgende opstelling een perfect oplossing zijn waarbij we er van uitgaan dat er geen ijzer en geen zout in het water zit:

  • Bronpomp of vuilwater-klokpomp in het geboorde gat.

  • Opslagtank waar het opgepompte water in wordt opgevangen en waarin eventuele onzuiverheden kunnen bezinken. Een niveauschakelaar in de tank bedient de bronpomp.

  • Centrifugaalpomp om de tuin te besproeien of de auto te wassen (beregeningspomp)

  • Of een hydrofoor om een douche of wc-stortbak op aan te sluiten. Een hydrofoor is een pomp met drukvat die automatisch aanschakelt bij drukverlies, bijvoorbeeld zodra het toilet wordt doorgetrokken of de douchekraan wordt opengezet.

  • Het spreekt vanzelf dat voor douche en stortbak aparte leidingen moeten worden aangelegd. Deze mogen nooit met de bestaande drinkwaterleiding worden gekoppeld!


GRONDWATER GADGETS 
Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde
stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met chemische stoffen of van het opvolgen van recepten op deze website.
Wees voorzichtig met chemische stoffen. Lees!
copyright © 2024 -
vindikhier.nl - all rights reserved