Inhoudsopgave
roofvogels

Groenling

groene-specht
foto: By Andreas Trepte - Own work, CC BY-SA 2.5, Link

Boven man, onder vrouw

Groenling (Carduelis chloris)

algemeen
De Groenling wordt ook wel Groenvink genoemd en eet vooral zaden en bessen. Mannetjes hebben een groene kleur met felgele vlakken, de vrouwtjes zijn valer.

Groenlingen leven in parken, tuinen, heggen en bosranden en zeker in de winter kun je hem in je tuin tegenkomen.

Ze bouwen hun nest van gras en takjes in bomen en leggen 1-2 keer per jaar 3-6 eieren.
groenling-eieren
Muséum de Toulouse [CC BY-SA 3.0 ], Wikimedia Commons
Eieren van de Groenling

Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid. Van mus, koolmees en merel tot aan de meer zeldzame vogelsoorten.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved