Inhoudsopgave
roofvogels

Zanglijster

Turdus philomelos
©T.Meeuwsen THRUSH TUNE
CC BY 2.0 Link

Zanglijster
(Turdus philomelos)

De zanglijster is ongeveer 23 cm in grootte en daarmee is hij kleiner dan de merel. Hij leeft in parken en bossen maar ook in dorpen en in steden. Zanglijsters nestelen in bomen en in struiken.

Ze zijn vaak weinig schuw, waarbij ze vertrouwen op hun schutkleur.

Ze zingen luider dan de merel en ze kennen vele melodieen. Maar praktisch altijd zit in de zang een driemaal herhaalde kreet. Iedere frase van hun zang wordt twee tot viermaal herhaald en na een korte pauze door een andere omgeruild. Ze zingen vaak in de schemering.
zanglijster

Veel Lijstersoorten eten slakken maar alleen de zanglijster breekt de grotere open. Ze eten ook andere ongewervelden en vruchten.

Wees voorzichtig met het strooien van middelen als slakkendood! Dit kost veel lijsters het leven.


zanglijster jongen op nest
Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid. Van mus, Merel en Koolmees tot aan de meer zeldzame vogelsoorten.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved