Inhoudsopgave
roofvogels

Vink

vink
foto: maxpixel.net CC 0

Vink
(Fringilla coelebs)

De vink is een zangvogel. Zijn zang, waarvan de laatste tonen de "vinkenslag" wordt genoemd, kent vele dialecten en is te horen van februari tot in september.

Hij is ongeveer 15 cm lang en de vogels die hier broeden, overwinteren hier meestal ook.

De anderen (trekvogels) gaan naar west tot zuidwest richting Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Om in Engeland, of Ierland te overwinteren steken ze de Noordzee rechtstreeks over of bij Cap Gris Nez.
vink

Vinken leven in middelhoge oudere bomen in loof-, gemengde en naaldbossen, parken en tuinen en in steden.

Ze eten allerlei zaden, vooral oliehoudende, vruchten, bessen, knoppen en insecten.
De jongen worden met insecten grootgebracht.

Vinken broeden 12-15 dagen in de periode van half april tot juli. Ze hebben meestal twee legsels met 4-5 eieren per jaar en de jongen verlaten na 13-14 dagen het nest.


jonge vinken in nest

foto: vrouwtje bij het nest
(pixdaus.com)

bezoek ook eens

Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid. Van mus, Merel en Koolmees tot aan de meer zeldzame vogelsoorten.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved