Inhoudsopgave
roofvogels

Bonte Vliegenvanger

Ficedula hypoleuca
© Thomas Kirchen


Bonte Vliegenvanger
(Ficedula hypoleuca)

algemeen
De bonte vliegenvanger is een zangvogel uit de familie van vliegenvangers (Muscicapidae).

Vanaf een vaste plek jaagt hij op insecten. In een korte vlucht vliegt hij achter het insect aan en vangt deze in de vlucht. Daarna vliegt hij terug naar zijn vaste zitplek en wacht tot hij een nieuwe prooi voorbij ziet komen.

De bonte vliegenvanger komt in Nederland voor als broedvogel. Je ziet hem vooral in het oosten van Nederland. Hij heeft een donkerbruin verenkleed.

In het najaar zie je trouwens ook bonte vliegenvangers met een bijna zwarte rug. Deze komen uit Scandinavië en zijn op doorreis naar Afrika waar ze overwinteren.
bonte vliegenvangers

Bonte vliegenvangers broeden in holen, maar als ze geen geschikte plek kunnen vinden dan kiezen ze liever voor een nestkast.
De Bonte Vliegenvanger legt in april of mei 5 tot 9 lichtblauwe eieren in het nest dat hoofdzakelijk uit bladeren en schors bestaat.
Het vrouwtje broedt 12 tot 15 dagen en wordt door het mannetje gevoerd. Daarna verzorgen beide ouders de jongen nog 13 tot 16 dagen in het nest.

Overzicht Tuinvogels

vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
boompieper
fitis
fluiter
vlaamse gaai
geelgors
gekraagde roodstaart
glanskopmees
vliegenvanger
groene specht
groenling
grote bonte specht
grote lijster
heggemus
houtduif
huismus
koekoek
koolmees
matkopmees
merel
nachtegaal
pimpelmees
putter
roodborst
spreeuw
staartmees
tjiftjaf
tuinfluiter
turkse-tortel
vink
winterkoning
zanglijster
zomertortel
zwarte-mees
zwartkop
vogeltuin
nestkast
vogels voeren
vetbollen maken
kat uit de tuin
flamingo
roofvogels
watervogels
VOGELGIDSEN

Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved