Inhoudsopgave
roofvogels

Velduil

Uilen - Asio flammeus

tyto alba
by Steve Garvie [CC BY-SA 2.0], via_Wikimedia_Commons
Steve Garvie - Flickr

algemeen
De velduil is in Nederland een zeer schaarse broedvogel van open gebieden met een graslandbegroeiing of van open moerassen. De nesten worden op de grond gemaakt. Het leefgebied van dit dier bestaat uit moerassen, graslanden en agrarisch cultuurland.

De velduil is ongeveer 38 cm groot, dagactief en een grondbewoner. Het zoeken naar prooi gebeurt wel vanuit de lucht en de velduil is gespecialiseerd in de jacht op kleine knaagdieren zoals muizen. (bron: wikipedia)Velduilen zijn aan de geelbruin van kleur met aan de bovenzijde lichte en donkere vlekken. Aan de onderzijde is hij lichter van kleur. Hij heeft donkere vleugeleinden en donkere streepjes op zijn borst.

voedsel
Een velduil jaagt op vogels, muizen en andere kleine knaagdieren.

nesten en legsel
Ze bouwen hun nest op de grond en leggen daarin 4-8 eieren (april - juli)

Velduilen zijn overdag aktief maar omdat ze zeldzaam zijn zul je ze niet zo vaak tegenkomen.

vindikhier.nl
© John Prins on: nature.ca
vindikhier.nl
by Mdf (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via_Wikimedia_Commons, by: Mdf


Overzicht Roofvogels

blauwe kiekendief
bruine kiekendief
buizerd
grauwe-kiekendief
havik max-width: 96%; height: auto;
rode wouw
ruigpootbuizerd
sperwer
visarend
wespendief
zeearend
zwarte-wouw
boomvalk
slechtvalk
valk
torenvalk
leeg nest
bosuil
kerkuil
ransuil
steenuil
velduil
leeg nest
VOGELGIDSEN
vogels
tuinvogels
leeg nest
watervogels
leeg nest
vogels
Er is niets leuker dan een rijk vogelleven in je tuin. In sommige tuinen leven wel tot twintig verschillende vogelsoorten. Laat onze tuinvogels zich ook in jouw tuin thuis voelen en beleef plezier aan hun aanwezigheid.
 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved